YÖNETİM YAKLAŞIMI

YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sorumluluk ve Şeffaflık

Öz değerlerimiz; tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmektir.Şirketlerimiz yetkili otoritelerce denetlenmekte ve olası tüm değişiklikler kamuoyuna duyurulmaktadır.

İnovasyon

Marka, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında farklılıklar yaratarak rekabette öne geçmek hedefimizdir. Holding Şirket’ leri, potansiyel önceliklerini birlikte harekete geçirerek sinerji yaratırlar.

Aktif Katılımcılık

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve dinamik ve yenilikçi her türlü öneriye açık olmaktır.

Stratejik Yaklaşım

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetirken uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak ve Holding Şirketlerini daha iyiye ve mükemmele sevk etmek.