Gizlilik Politikasi

Gizlilik Politikasi

ULUKARTAL HOLDİNG A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

I. GİRİŞ

Bu metin http://www.ulukartalholding.com.tr/ web sitesini kullanacak olan kullanıcı/kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası”nın neler olduğunu açıklamaktadır. 

Aşağıdaki tanımlar http://www.ulukartalholding.com.tr/ sitesinin kullanımı için önemlidir. 

Buna göre; 

Şirket: Sitenin sahibi olan Ulukartal Holding A.Ş.’yi,
FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, 
Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini sitede yer alan iletişim formlarının/e-posta adreslerinin talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile veren veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri, 
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
Politika: Gizlilik Politikası’nı,
Site: http://www.ulukartalholding.com.tr/ adresi olarak tanımlanan web sitesini,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
6563 Sayılı Kanun: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u,
6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

II. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar işbu Site’yi ziyaret ederken; Site’de yer alan ister http://www.ulukartalholding.com.tr/ adresine isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site’nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan http://www.ulukartalholding.com.tr/ veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin http://www.ulukartalholding.com.tr/ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 
Kullanıcı veya Kullanıcılar http://www.ulukartalholding.com.tr/ logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten http://www.ulukartalholding.com.tr/ veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
 
Kullanıcı veya Kullanıcılar Ulukartal Holding A.Ş.’nin “Web Sitesi Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikası”nı tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. 

III. GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu “Gizlilik Politikası” http://www.ulukartalholding.com.tr/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken kişisel verilerinize ilişkin Politika’mızı içermektedir.

1. Gizlilik Politikası’nın Amacı

İşbu “Gizlilik Politikası”;
a. Ulukartal Holding A.Ş.’nin (http://www.ulukartalholding.com.tr/) ne tür kişisel veriler topladığını, 
b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, 
c. http://www.ulukartalholding.com.tr/’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, 
d. http://www.ulukartalholding.com.tr/ işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, 
e. Elektronik ticari ileti almak konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. 

2. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Ulukartal Holding A.Ş. müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, fotoğraf, sosyal medya hesapları, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı’yı doğrudan veya dolaylı olarak tanımaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep edilmektedir. Bu kişisel veriler http://www.ulukartalholding.com.tr/  web sitesi aracılığıyla gerçekleştireceğiniz işlemlerde (Örneğin; iş başvurusunda bulunmak için ik@ulukartalholding.com.tr adresine CV göndermek gibi) açık rızanıza istinaden, işbu “Gizlilik Politikası” ve iletişim izni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
 
3. İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu “Gizlilik Politikası”nda “kişisel verileriniz” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak; adınız, soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir. Ayrıca; IP adresi ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilir.

3.1. Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Kurumsal web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler; web sitemizi her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir. 

3.2. Çerezler 

Çerezler; ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; bir web sitesini ilk ziyaretiz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise; kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır: 

 Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek,
 Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak,
 Web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak,
 Web sitesi kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek,
 Reklamlar yayınlamak ve geliştirmek, 
 Web sitesinin, kullanıcıların ve Şirket’in güvenliğini sağlamak. 

3.2.1. Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

        3.2.1.1. Gerekli Çerezler
         En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Web sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanımaya yardımcı olurlar. 

         3.2.1.2. Kişiselleştirme Çerezleri
         Kullanıcılara işlevsellik sağlamak adına vardırlar. Şirketimiz bu çerezleri, kullanıcıların veya web sitesi üyelerinin web sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz ürün ve hizmetleri hatırlamamızı ve bu sayede kullanıcılara, müşterilere ve potansiyel müşterilere daha işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

          3.2.1.3. Analitik Çerezler 
          Şirketimiz web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktadır. Analitik çerezler; kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını ve sitemizde nelerin çalışıp, nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve müşteriler/potansiyel müşteriler için ilgi çekici olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız tıklama sayısı, fare hareketleriniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz. 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr 

         3.2.1.4. Ticari Çerezler
         Üçüncü parti çerezleri ve kendi çerezlerimizi diğer web sitelerinde yer alan reklamları kullanıcılara göstermek için kullanılmaktadır.
        3.2.2. Çerezler Engellenebilir Mi?
        Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezlerin kontrol edilebilmesi için kullanıcılara çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda; daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak; çerezleri silmeniz ve ileride çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda, özelliklerimizin bir kısmına ulaşamayabilirsiniz.
 
Ancak; çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı tanıyamayacağımız veya ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz. 
Çerezlerin kontrol edilmesine  veya silinmesine ilişkin işlemler tarayıcıya göre değişmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatları aşağıdaki linklerde yer almaktadır. 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=tr_TR 
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
Adobe (plug-in forflashcookies): https://www.adobe.com/tr/privacy/cookies.html 
AOL: https://help.aol.com/articles/clear-cookies-cache-history-and-footprints-in-your-browser 

3.3. Kullanıcılar Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, kullanıcılar tarafından paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. 
Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler aşağıda yer almaktadır. 

a. Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla kayıt eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, doğum tarihi vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya e-bülten, pazarlama-tanıtım kapsamında bültenler gönderilebilir.
b. Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. 
c. Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 

3.4. Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dâhil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, e-posta adresi gibi bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş bilgilerdir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir: 
 Ulukartal Holding A.Ş. (http://www.ulukartalholding.com.tr/),
 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (https://www.integralyatirim.com.tr/),
 Ulukartal Bilişim Teknolojileri A.Ş.,
 Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışı 3. taraflar, 
 Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar,
 Kişisel verilerin yasal olarak sunulması zorunlu olan yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer 3. kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç duyulması durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

5. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız
 
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla kvkkbasvuru@ulukartalholding.com.tr mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve bu Politika’nın 7. Maddesi’nde belirtilen diğer haklar saklıdır. 

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerinizin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. 

Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kurul’a bildirir.

7. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse bilgi talep etme, 
c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
f. 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Yukarıda da belirtilen 6698 Sayılı Kanun madde 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kvkkbasvuru@ulukartalholding.com.tr adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.
 
8. Kişisel Veri Saklama Süresi

Tabi olunan Kanunlar uyarınca kişisel verileriniz ilgili Kanun ve mevzuatların belirlediği süre boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

9. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kvkkbasvuru@ulukartalholding.com.tr adresine ulaşarak yapabilirsiniz. 

10. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edecektir. 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermis olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. 

Söz konusu açık rızanızı geri almak için kvkkbasvuru@ulukartalholding.com.tr adresine bu yöndeki talebinizi belirten e-posta gönderebilirsiniz. 

11. Başvuru 

Bu metinde belirtilen olası başvurularınızın Şirketimizce kabul edilebilmesi için aşağıdaki şekillerden biri ile iletilmesi gerekmektedir: 
a. İnternet sitemizde bulunan başvuru formunun doldurulup, ıslak imza ile Şirket merkezimize gönderilmesi,
b. Şirketimize bizzat gelerek kimlik belgenizin ibrazı ve ıslak imzanızı taşıyan dilekçe ile başvuru yapılması.
Başvurularınızın yukarıda bahsi geçen yollarla yapılması halinde veya yasanın müsade ettikleri hariç, başka kişiler hakkındaki sorgularınız Şirketimizce kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

12. Politika’da Yapılacak Değişiklikler

Şirketimiz, bu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler; revize edilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın http://www.ulukartalholding.com.tr/ sitesinde yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.