İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları politikamız Holding şirketlerinin stratejik hedefleri ve verimliliğini destekleyecek uygulamaların planlanmasını içerir. 

Holding'in İnsan kaynakları politikası, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumundaki temel strateji, Ulukartal Holding'in insan kaynağına yönelik önceliklerinin dayandığı temel prensipleri belirlemektedir. 

Kaliteli İşgücünün Holding'e kazandırılması 

İnsan kaynakları yönetimi, 
Kaliteli iş gücünün, çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
Holding'i geleceğe taşıyacak, Ulukartal prensiplerine sahip, işe uygun iş insan kaynağını seçmeyi;
Seçme ve işe almada dünya çapında bakış açısı ve dinamik bir yaklaşım ile Holding'in geleceğe yönelik iş gücü istihdamını karşılamayı Hedeflemektedir.  
Organizasyonu Geliştirme 

Holding'in başarısının devamlılığını sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve zaman planlamasının periyodik gözlemlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
Yüksek potansiyelli insan kaynağının performanslarının izlenmesi ve Holding'in bugün ve gelecekteki ihtiyaçları paralelinde yapılacak değerlendirilmeler önceliklerimizdir.
Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme 

Nitelikli iş gücünü Holding'e çekecek ve insan kaynağının ayniyet duygusunu artıracak rekabetçi ücret ve özlük hakları sunmak;
İnsan Kaynağının gerçekleştirmiş olduğu iş sonuçlarının sorumluluğunu almaya motive etmek;
İnsan Kaynağının katkı, başarı ve performansını anlamak ve ödüllendirmek;
İnsan Kaynağını taşıdığı sorumluluklar ve şirketlere kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek insan kaynağı politikamızın amacıdır.
İnsan Kaynağını Motive Etmek Katılımcı, gözlemlenebilen, farklılığa ve yaratıcılığı önemseyen bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; İnsan kaynaklarının öneri ve beklentilerini önemsemek; ayniyet duygularını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek; Güvenli,  etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak Holding'in insan kaynakları hedefidir.  

İş Başvurusu
 
Grup şirketlerimizde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunmak isteyenler ik@ulukartalholding.com.tr adresine CV’lerini gönderebilirler. Başvurularınız 1 hafta içinde değerlendirilecektir.