Ulukartal Holding A.Ş. Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı

Ulukartal Holding A.Ş. Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı

ULUKARTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 
Ticaret Sicil No:729174Ticari Adres: Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine TowerNo:5 Kat:2 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin; 26.05.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 60.000.000,00(AltmışMilyon)TL olan sermayesi, 29.500.000,00(YirmiDokuzMilyonBeşyüzBin) TL azaltılarak 30.500.000,00 (OtuzMilyonBeşYüzBin) TL’ye indirilmesine karar verilmiştir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 473 ncü Maddeleri hükümleri gereğince; şirketin sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu ve bu suretle sermayenin azaltılmasında yasal bir engel bulunmadığı 16/04/2022 tarihli ve YMM-1760/ÖAM/01 sayılı Yeminli Mali Müşavir Eser SEVİNÇ  raporu ile tespit edilmiştir. 

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine TowerNo:5 Kat:2 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine müracaatla alacaklarının ödenmesini veya teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 474 üncü maddesi gereğince ilan olunur.

                      Aslı USUL SEVER                                                                     Serdar Mert ÜNSAL                          
                     Yönetim Kurulu Üyesi                                                            Yönetim Kurulu Üyesi